Trải Bài Tarot

Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Người Trong Bóng Tối

Người-Rrong-Bóng-Tối

Mùa đông kéo đến, ngày càng ngắn đêm càng dài; và ngày Đông chí (22/12) là ngày có đêm dài nhất. Vào những ngày thế

Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Trừ Tà Ma

Trừ-Tà-Ma

Bạn đụng phải một thứ gì đó trong bóng đêm? Tarot có thể là một công cụ để liên lạc, hoặc nghiên cứu các trường

Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Kế Hoạch Tiệc Tùng

Kế-hoạch-Tiệc-tùng

Chuẩn bị rượu vang, bông kim tuyến, v.v… – một năm mới lại bắt đầu, người người nhà nhà đều mở tiệc. Phải nói đây

Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Bốn Phương Thờ Nguyện

Bốn-phương-Thờ-nguyện

ule, diễn ra khoảng 20/12 đến 22/12, là đêm lễ Wiccan rơi vào tầm Đông chí và cũng là một cách tương tự để tổ

Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Lễ Hội Kwanzaa

Lễ-hội-Kwanzaa

Kwanzaa, được khởi xướng bởi Maulana Karenga, là ngày lễ đầu tiên của người Mỹ gốc Phi. Tên của ngày này bắt nguồn từ một