Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Bốn Phương Thờ Nguyện

Bốn-phương-Thờ-nguyện

ule, diễn ra khoảng 20/12 đến 22/12, là đêm lễ Wiccan rơi vào tầm Đông chí và cũng là một cách tương tự để tổ chức Giáng Sinh theo nguồn gốc Pagan. Lễ này còn được biết như một lễ hội tế thần của người dân Bắc Âu.

Đánh dấu ngày đặc biệt này bằng một trải bài nhé. Những đêm đông kéo dài, là thời điểm mà chúng ta bắt đầu thiên về nội tâm, trau dồi tri thức của Nữ Tư Tế (The High Priestess); trải bài này dùng bốn hướng chính mà chúng ta đã biết quá rõ.

Trải bài đủ bốn hướng để luôn nhớ rằng chúng ta đang đứng ở đâu.

Đông (Khí / Kiếm)

  1. Điều gì là mới mẻ và hứng thú trong cuộc sống của bạn?
  2. Bạn cần đi hướng nào thì tốt nhất?

Nam (Lửa / Gậy)

  1. Bạn nên ăn mừng về điều gì?
  2. Bạn có thể chia sẻ về điều gì?

Tây (Nước / Cốc)

  1. Bạn có thể buông bỏ điều gì?
  2. Làm thế nào để bạn sống chậm lại?

Bắc (Đất / Tiền)

  1. Những ước mơ của bạn có thể dạy bạn điều gì?
  2. Những người quen lớn tuổi hơn bạn muốn bạn biết điều gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>