Ý Nghĩa Trong Những Cách Trải Bài Tarot – Lễ Hội Kwanzaa

Lễ-hội-Kwanzaa

Kwanzaa, được khởi xướng bởi Maulana Karenga, là ngày lễ đầu tiên của người Mỹ gốc Phi. Tên của ngày này bắt nguồn từ một cụm từ của Swahili “matunda ya kwanza” – nghĩa là “thành quả mùa gặt”. [tìm hiểu thêm qua Google nhen]

Kwanzaa kéo dài bảy ngày, mỗi ngày đại diện cho một tinh thần khác nhau của Nguzo Saba. Đương nhiên, mỗi câu hỏi trong trải bài ở đây đều dựa trên những giá trị tinh thần đó.

Trải bài thành hàng bảy ngọn nến.

  1. Tính thống nhất: Điều gì khiến bạn gắn kết lại với mọi người?
  2. Tính tự quyết: Làm cách nào để bạn xác định hướng đi của bản thân?
  3. Hành động tập thể và Trách nhiệm: Khả năng làm việc theo nhóm của bạn như thế nào?
  4. Kinh tế tập trung: Làm thế nào để bạn hỗ trợ mọi người về mặt tài chính?
  5. Mục đích: Mục tiêu của bạn là gì?
  6. Tính Sáng tạo: Điều gì bạn có thể cải thiện trong cuộc sống của bạn?
  7. Niềm tin: Bạn tin tưởng vào điều gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>