Hướng dẫn giải trí với bói bài tây chuẩn xác

Muốn xem quẻ bài này, các bạn cầm bộ bài 32 lá lên tay xóc trộn thật đều, sau đó rút ra 1 lá đặt ngay chính giữa số 5 đó là lá bản mệnh,nếu đó là lá bài cơ thì các bạn nên biết ý nghĩa của nó như  sau:

* Trong cung bản mệnh có lá cơ thì báo hiệu sự chờ đợi mong mỏi, và nếu đó là lá Xì Cơ thì tin mong đã đến rồi.

* Nếu là lá Già Cơ thì tin sắp đến

* Nếu là lá Đầm Cơ thì phải mong chờ nhiều ngày nữa

*  Nếu là lá Bồi Cơ thì càng mong tin càng chán nản và tin sẽ ko đến ,hoặc đến cũng chẳng ích gì.

*Nếu là lá 10 cơ thì bao nhiêu hy vọng mong chờ chỉ đem lại sự buồn .

*Nếu là lá 9 cơ thì có sự khổ đau ,thương tiêc ,một sự mất mát.

*Nếu là lá 8 cơ ,thì tình nghĩa vợ chồng có sự xích mích buồn bực vì một tin tức hiểu lầm.

*Nếu là lá 7cơ,thì sự toan tính chờ đợi bất thành bổn mệnh không được vững

NƯỚC RÔ:

Lá bài rô nằm ở cung bổn mệnh thì quẻ bài ứng vào công việc làm ăn(công danh ,sự nghiệp)

* Nếu đó là Ách rô(xì) thì công việc chạy đều tốt đẹp.

* Nếu là lá Gìa Rô thì công việc dồn dập đến nhiều công việc lo toan thấy mệt.

*  Nếu là Đầm Rô thì sắp có việc quan đi công tác mới

*   Nếu  là Bồi Rô thì công việc co giao kèo, kí kết hoặc hùn hạp

*  Nếu là 10 Rô thì co việc bất ngờ xảy ra cần phải giải quyết

* Nếu là 9 Rô thì có vật tặng quà biếu có kí kết hoặc hùn hạp

*  Nếu là 8 Rô được gặp người thân đi xa về

*   Nếu là 7 Rô thì được nhận 1 lá thư báo tin buồn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>